Trung tâm NDBTNBL Thạnh Lộc long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho cụ ông Nguyễn Văn Tý 100 tuổi

Người cao tuổi là tài sản vô cùng vô giá của dân tộc, của đất nước mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, trân trọng công tác chăm lo cho Người cao tuổi. Kính già, trọng thọ là truyền thống tốt đẹp từ hàng ngàn đời nay của dân tộc ta, đó là truyền thống đạo lý vô cùng tốt đẹp của Việt Nam chúng ta.
Hôm nay, hòa chung không khí vui tươi của Xuân Giáp Thìn 2024, Trung tâm NDBTNBL Thạnh Lộc long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho cụ ông Nguyễn Văn Tý 100 tuổi.
Đây là niềm vui của cụ ông và toàn thể Chi uỷ – Ban Giám đốc Trung tâm cùng tập thể VC – NLĐ trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng và tạo thêm động lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong chăm lo sức khoẻ tinh thần cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Ngày 18.01.2024.