TRUNG TÂM THẠNH LỘC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2023

Trung tâm Thạnh Lộc tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng Phòng cháy chữa cháy năm 2023.
Bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hành phòng cháy cho VC-NLĐ Trung tâm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *