SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 193/KH-TTTL ngày 17/4/2023 về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Trung tâm với viên chức, người lao động.
Hôm nay, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ Người bại liệt Thạnh Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị, qua đó tiếp xúc đối thoại với VC- NLĐ,  đoàn viên hai đoàn thể để lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng thời động viên, khuyến khích tạo động lực để VC-NLĐ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị 06 tháng cuối năm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *