Tổ công tác Đề án 06/CP Phường Thạnh Xuân đến Trung tâm Thạnh Lộc

Sáng nay, ngày 01/02/2024 Công an Thành phố, Ban chỉ đạo Đề án 06/CP Quận 12 và Tổ công tác Đề án 06/CP Phường Thạnh Xuân đã đến Trung tâm bàn giao Giấy khai sinh, Thông báo số định danh cá nhân và Căn cước công dân cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt cho 24 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.