HOẠT ĐỘNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

HOẠT ĐỘNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023
Qua một quá trình học tập, rèn luyện, tìm hiểu, phấn đấu để nâng cao nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú Trần Thị Vân và Nguyễn Văn Hà, cũng như sự dìu dắt, giáo dục, giúp đỡ của Chi bộ đặc biệt là sự quan tâm chăm lo cho công tác phát triển Đảng của Đảng ủy Sở. Nay đồng chí Trần Thị Vân và Nguyễn Văn Hà đã đủ điều kiện trở thành đảng viên đã được Chi bộ xét đề nghị và Ban Thường vụ Đảng ủy Sở có quyết định chuẩn y kết nạp Đảng. Được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chi ủy Chi bộ Trung tâm vui mừng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho đ/c Trần Thị Vân và Nguyễn Văn Hà vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thành phần tham dự:
– Đồng chí Lê Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm.
– Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Bí thư Chi bộ
– Đồng chí Phạm Văn Quân, Chi ủy viên
Cùng 02 đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành 02 đoàn thể, các đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ.