HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (28/8/1945-28/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH (02/9/1945 – 02/9/2023)