HOẠT ĐỘNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

HOẠT ĐỘNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023 Qua một quá trình học tập, rèn luyện, tìm hiểu, phấn đấu để nâng cao nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú Trần Thị Vân và Nguyễn Văn Hà, cũng như sự dìu dắt, giáo dục, giúp đỡ của Chi bộ đặc biệt là sự […]

HOẠT ĐỘNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023 Read More »