Khen thưởng 12 cá nhân và 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 834 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Người bại liệt Thạnh Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về học tập và làm theo tư tưởng; đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thông qua chương trình, Trung tâm đã khen thưởng 12 cá nhân và 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.